Transferências

Nuno Sousa (Nuno)
Nuno Sousa (Nuno)
Nenhum
arrow_forward
05/10/2019
Pedro Pereira (PP)
Pedro Pereira (PP)
Nenhum
arrow_forward
05/10/2019
Pedro Faria
Pedro Faria
Nenhum
arrow_forward
05/10/2019
Ricardo Faria (Faria)
Ricardo Faria (Faria)
arrow_forward
Nenhum
Nenhum
05/10/2019